maj 282017
 

Det visade sej att det var problem att få tillräckligt bränsletryck och det verkar som det är strömförsörjningen som är lite väl klen så det blir spänningsfall.

Jag har ändå tänkt sätta en elcentral i bagaget för strömförsörjning av diverse saker så det är lika bra att göra det nu och på samma gång förbättra strömförsörjningen till bränslepumpen.

  Säkringsdosa med jordplintar och relä monteras på en aluminiumplåt.
   Genomföring i golvet framför batteriet för kablarna till bränslepumpen.
  Eftersom kablarna på undersidan kommer fram ganska nära bakom bakhjulet skyddas dom av en gummivinkel som egentligen är till PCV-anslutningen på en Cadillac och ett 16 mm VP-rör som målats svart.
   Sista biten till pumpen går kablarna i en flex-slang.
  Med matning till jord-plinten krävs en bredare variant av skyddskåpan vid batteripolen då det den smala varianten bara ger plats för en grov kabel och nu blir det ytterligare en halvgrov.

En ny bredare variant ritas i TopSolid 3D CAD.

  Kåpan skrivs ut i 3D skrivaren och eftersom det är till minus-anslutningen blir den svart.
   Skillnaden i bredd där kablarna kommer ut syns tydligt.
   Monterat och klart!

Provkörning visar att det nu, tack vara matning med kortare och grövre kablar via relä nära batteriet, inte är nämnvärt spänningsfall och pumpen levererar förväntat tryck.

 

 Posted by at 20:50
mar 262017
 

Eftersom det sitter elektrisk vattenpump på Impalan går det inte att ha generatorn på sin vanliga plats som innebär att remmen går över vattenpumpens remskiva, den skulle kollidera med elmotorn till vattenpumpen, för några år sedan gjorde jag egna fästen i vanligt stål, även till servo-pumpen för att det skulle bli enhetligt.

För att det ska bli snyggare har nu nya fästen tillverkats i rostfritt stål som även har polerats.

Fästena har konstruerats och ritats i TopSolid 3D CAD och generatorns fäste har konstruerats om en del för att bli stadigare.
Fästen till servopumpen är lika som tidigare.
Delarna i 6mm rostfri plåt har skurits ut med laser, även hål för skruvar och justerings-spåret.

De runda distanserna har svarvats i rostfritt automatstål.

Alla delar kommer att poleras innan slutlig montering.

Provmontering av generatorns fäste för att kolla konstruktion och passform.

Det passar faktiskt! 🙂

Även servopumpens fäste passar som tänkt.
Kanterna på det laser-skurna delarna slipas och rundas en aning innan polering, här används bandputs, vinkelslip och luftslipmaskin med olika slip-rullar.
Poleringen av alla delar sker med denna maskin, först sisal-skiva med ett slipande vax sedan lump-skivor med olika vaxer för polering och slutlig glans.
Delarna tilll Generatorns fäste nypolerade.
Provmontering på bänken.
På plats i bilen.

Jag e nöjd! 🙂

Servopumpens fäste nypolerat.
Även detta monteras först på bänken.
Och sedan allt på plats i bilen.
 Posted by at 22:10
aug 312014
 
Kablar till innerbelysningen på bakstolparna har här dragits.
Lamporna kopplas in.
Och monteras.

 

Och vid test fungerar det, lamporna lyser! 🙂

Men kablarna kan ju inte hänga på det viset!

 

Jag har inte kvar original-clipsen för kablarna längs balken tvärs över taket så en annan lösning tillverkas av skruv-clips, gem och buntband.

 

Gemet rätas ut och stoppas in in Clipset.

 

En mejsel tvingas in för att böja gemet en aning så att buntbandet får plats och gem-tråden hålls kvar.

 

Ena änden kläms till.

 

Gem-tråden klipps av.

 

Andra änden kläms till.

 

Och med ett buntband blir det komplett.

 

Balken i taket har urtag för kabel-clips.

 

Det nya clipset passar bra.

 

Och kablarna kan fästas med buntbandet.

 

Nu sitter kablarna bra.

 

 Posted by at 20:47
jul 222014
 
Dags att börja fundera på ljud-anläggning och då behövs en Stereo/Radio.

Till att börja med kommer den att monteras i en plastbox under instrument-panelen.

 

Ett fäste för boxen bockas till av plåt.

 

Provmontering på bänken.

 

Fästet monteras med samma skruvar som värmereglaget.

 

Boxen med Stereon monteras i sin tur i fäst-plåten.

 

 Posted by at 22:23
jul 202014
 
Original har dessa bilar en skarvkontakt i torpedväggen, direkt i säkringsdosan som sitter på insidan, för kablaget i främre delen av bilen.

Elsystemet från M&M Wiring har ingen sådan skarvkontakt och då är det bara en kabelstam som kommer genom hålet i torpedväggen som då blir lite väl stort.

 

Lämpligt är då att täcka hålet med någon slags kåpa som har hål med gummigenomföring för kabelstammen.

 

En kåpa konstrueras i TopSolid 3D CAD.

 

Kåpan skrivs ut i Dimension 3D skrivare.

 

Kåpan rensas från stödmaterial.

 

 

Gängor fixas lätt med muttrar i sexkantiga hål.

 

Kåpans ena gavel har gjorts delad mitt genom hålet för kabelgenomföringen för att underlätta monteringen.

 

Skruvhålen har gjorts ovala i ena änden…
..för att den lösa gaveln ska kunna vickas en aning vid monteringen i torpedväggens hål.

 

När skruvarna dras åt glider gaveln på plats och kåpan spänns på plats i torpedväggens hål.

 

Gaveln på plats från en annan vy.

Här ser man även att kåpan har ett spår för en packning som tätar mot torpedväggen.

 

En mall har också konstruerats i TopSolid och skrivits ut för att underlätta utskärningen av packningen.

 

Packningen utskuren.

 

Kåpan monterad på torpedväggen och kabelstammen kommer ut genom en gummigenomföring i kåpans nedre gavel.

 

 Posted by at 21:32
maj 062014
 
Kablarna till batteriet ligger under mattan, i vecket mot kardantunnel och baksäte.

Det är ingen Dynaliner-isolering precis under kabeln så att det skapas ett dike för att kabeln ska märkas så lite som möjligt på mattans ovansida.

Kablarna hålls på plats med Silvertejp tills mattan kommer på plats.

 

Kablarna snirklar sej sedan förbi baksätet på sin väg mot batteriet i bakluckan.

 

 Posted by at 22:41
apr 122014
 
Eftersom nya svarta kåpor till batteripolerna printats ut i 3D printern passade jag även på att skriva ut nya plast-hattar till skruvarna som håller fast kåporna. 

Konstruktionen av dessa hattar visades första gången i en artikel den 6/4-2013: Plasthattar till skruvar

 

 

 

Hattarna pressar fast på insex-skruvar i ett skruvstycke, en klick snabblim ger extra säkerhet.
Pressat och klart!
Skruvar med hattar i väntan på montering.
Monterat och klart på batteriet!
 Posted by at 21:15
mar 232014
 
Pol-skorna till batteriet kommer från Skyllermarks och dom egna skydds-kåporna har gjorts i en ny version med lite små förbättringar, ritat i TopSolid 3D CAD från Protech AB.
Kåporna tillverkas Dimension 3D Printer och då passade jag även på att skriva ut dom i svart vilket jag tycker är snyggare än vitt som den förra versionen var gjorda i.
Detaljerna rensas från stödmaterialet efter 3D printningen.
Passar som tänkt.
Ser betydligt bättre ut!
 Posted by at 22:25