maj 102015
 
Bränsle-ledningarna blir metall-omspunna slangar med förnicklade AN-Kopplingar som man monterar själv genom att börja med att trä in slangen i hylsan, det är noga att få med alla små metall-trådar innanför hylsan.
Sedan gängas resten av kopplingen i och då pressas slangen fast inne i hylsan.
Monteringen av kopplingen klar.
En slang komplett med kopplingar i båda ändarna.
Slangarna anslutna till bränsletrycks-regulatorn.
Och till TBI-enheten.

 

 Posted by at 22:19