jul 092015
 
Databoxen till insprutningen, EBL Flash från Dynamic EFI, har möjlighet att koppla till 8 extra givare vilkas värden kan visas på skärmen, loggas och i vissa fall användas för kalibrering av insprutningen.

Jag börjar med att koppla in en Bränsletrycksgivare för att kunna ha koll på trycket inifrån bilen och få med den informationen i logg-filer.

Inne i boxen finns en kopplingslist där ingångarna är markerade med 0-7.

 

Jag ansluter två kablar till ingång 0 och 1 för att ansluta Bredbandslambda på kanal 0 och Bränsletrycksgivaren på kanal 1.

En skarvkontakt på utsidan förenklar in/urkoppling av databoxen.

Locket på igen.
Bränsletrycksgivaren är en Honeywell MLH050PGB06A med mätområde 0-50 PSI och jag har anslutit den direkt till bränsletrycksregulatorn.
Givaren ska anslutas med 3 kablar, +5V och Jord som skarvas i på befintliga kablar till/från databoxen, och utgång för mätvärde som kopplas till ingången för kanal 1 i databoxen.
Kablarna läggs ihop med kabelhärvorna till databoxen som sitter under handskfacket.

 

När man kör motorn med dator inkopplad, jag kör med en Windows baserad surfplatta, kan man i programvaran What’s Up Display (WUD), som hör till EBL Flash, se bränsletrycket till vänster om mätarna. På bilden är trycket 18.5 PSI.

 

Svinkul tycker jag! 🙂

 

 Posted by at 22:00