feb 112010
 
Kollektorn pekade av någon anledning snett inåt mot växellådan på högra headersen och för att få den att bättre möta avgasröret krävdes en korrigering.

Här har en kil skurits ur så det ska kunna bli lite rakare.

Och så svetsar vi ihop det igen.
Så ser det lite bättre ut och det kommer att bättre övergång till avgasröret.
 Posted by at 19:57