maj 122012
 
Ok, skärmarna har slipats, en del svackor har upptäckts och en del genomslipningar har det blivit.

 

Genomslipningarna grundas först med CA Primer.

 

Rubbet täcks sedan med mer sliprund så att det förhoppningsvis fyller svackorna.När detta torkat upprepas proceduren tills det är rakt, utan svackor, sedan ett sista lager slipgrund som finslipas innan topplack. 

 

 Posted by at 23:42