sep 222013
 
Mätare för att kolla vakuum och Lambda-värde har monterats, lite tillfälligt, för att jag ska lära mej sambandet mellan motorn i drift och insprutningen/databoxen.

 

 

 Posted by at 20:27
sep 082013
 
De broms-ok som använts hittills kommer från Chevrolet S10 och har 2.5″ kolv-diameter, jag fick erbjudande om att köpa ok med 3″ diameter, vilket ger högre tryck på broms-beläggen mot skivan och alltså ger bättre bromsar.

 

De nya oken passar direkt så det är ett enkel byte.

 

Efter några kortare provturer är jag nöjd med känslan. 🙂

 

 

 Posted by at 21:06
sep 082013
 

För att kunna lufta bromsar själv har jag gjort ett extra lock till huvudcylindern med anslutning för trycklufts-slang.

Med c:a 1 bars tryck på bromsvätskan i huvudcylindern trycks den fint genom systemet när en luftnings-nippel öppnas.

På det viset luftas bromsarna enkelt av 1 person.

 

Locket har kapats till ur en 5mm aluminiumplåt.Och hål har borrats för fäst-skruvarna och snabbkopplings-nippel.

 

På undersidan kontaktlimmas gummiduk så att det ska bli tätt så att det inte läcker luft. 
Monterat. 
Slang, med trycket avstängt, kopplas in. 
Trycket vrids upp på regulatorn till c:a 1bar, vilket räcker gott för att trycka oljan genom systemet. 
Oavsett vilken metod man använder vid luftning av bromsar är det bra att se till att huvudcylindern är i våg för att minimera risken för luft-fickor. 
 Posted by at 20:54